Information till utställare på Karlskrona julmarknad

Välkommen till Karlskrona Julmarknad 2019

Julmarknaden äger rum lördagen den 7:e december kl. 10:00-16:00 och söndagen den 8:e december kl. 11:00-16:00.

Marknadsplatser utomhus finns på Karlskronas gågator, innegårdar, Blekinge Museum och fria ytor i anslutning till gågatorna.
Inomhusplatserna kommer att finnas på Blekinge Museum, uppbyggt tält på Stortorget, gallerior och lokaler i anslutning till gågatorna.
Hela city i Karlskrona håller öppet lördag och söndag.

Marknadsutställare med ”levande hantverk” på plats såsom korgslöjd, smide mm. får rabatterat pris på sin marknadsplats. 

Anmälningstiden har gått ut. Vill du göra en efteranmälan, kontakta Benny Petersson 0709-651202 

Info, Benny Petersson 

0709-651202 eb.petersson@outlook.com

Info, Bo Wigren 
0708-424900 bo.wigren@karlskronajulmarknad.se


Varmt välkomna till Karlskrona Julmarknad 2019.LIONS CLUB Karlskrona/Jarramas

J
Julmarknaden arrangeras i samarbete med Blekinge Museum,Cityfastighetsägarna, Karlskrona City, Karlskrona kommun och Visit Karlskrona.


Personuppgiftsregistrering.
Lions policy för personuppgiftshantering för utställare vid Karlskrona Julmarknad.

Var vänlig meddela oss på info@karlskronajulmarknad.se om du inte vill finnas i Karlskrona Julmarknads personuppgiftsregister.
Ċ
Göran Carlander,
23 aug. 2019 03:07
Ċ
Göran Carlander,
23 aug. 2019 03:07