Kontakt


För mer information. 

Allmänt: Bo Wigren 0708-424900  bo.wigren@karlskronajulmarknad.se

För utställare: Benny Petersson 0709-651202 eb.petersson@outlook.com

Program, arrangemang: Ewy Olander 0705-491106 olanderewy@gmail.com