Karlskrona Julmarknad

Välkommen som utställare till Karlskrona Julmarknad 2021

Lördagen den 4:e december kl. 10:00-16:00 och söndagen den 5:e december kl. 11:00-16:00 håller hela city, affärer och restauranger, museum, bibliotek m.fl. verksamheter i Karlskrona öppet. Ingen entréavgift!

Julmarknaden är inom ett avgränsat område i Karlskrona city. Hela city, affärer, restauranger, museum, bibliotek m.fl. verksamheter i Karlskrona håller öppet lördag och söndag.

Vi satsar på att skapa en attraktiv, högklassig och välbesökt traditionell julmarknad i Världsarvsstaden Karlskrona med genuint hantverk och lokalproducerade produkter och välkomnar därför speciellt Blekinges hantverkare och producenter.

Utomhusplatser för utställare kommer att finnas på Karlskronas gågator och fria ytor i anslutning till gågatorna. Inomhusplatser kommer att finnas i uppvärmda tält och lokaler i anslutning till gågatorna. Antalet platser inomhus är begränsat.


Anmälningstiden har gått ut, men du kan kontakta Benny på telefon 0709-651202 för att diskutera möjlighet att få plats.

Kontaktuppgifter

Benny Petersson, 0709-651202, eb.petersson@outlook.com (utställare)

Ewy Olander, 0705-491106, info@karlskronajulmarknad.se (allmänt om marknaden)

Då Covid-19-smittspridningen fortsätter är det oklart vad som kommer att gälla för marknaden. Vi följer löpande råd och restriktioner och utformar marknaden i förhållande till dessa.