Priser och villkor för utställare

Anmälningsavgiften är 200 kr

Pris på marknadsplats utomhus:

2 m djup – 100 kr/löpmeter

3 m djup – 150 kr/löpmeter

Bil eller släpvagn bakom utställningsplats får endast ställas upp efter godkännande av arrangören

Pris på marknadsplats inomhus:

2 m djup – 200 kr/löpmeter

Större djup kontakta Benny Petersson 070-9651202

Pris för marknadsstånd och bord (utöver löpmeterspris)

2 m marknadsstånd – 100 kr

3 m marknadsstånd – 150 kr

1,8 m bord – 50 kr


Priser för elanslutning

Enfas 8 A. 300 kr

Trefas 16 A. 500 kr

Om du har levande hantverk får du 50% rabatt på hyran för marknadsplats

Övrigt:

Försäljning av mat och dryck för förtäring på julmarknaden kräver godkännande av arrangören

Det gäller dock ej smakprover.